De Geschiedenis

Wat ging er aan vooraf

HET ONTSTAAN  VAN STICHTING VOLWASSEN INFORMATIE PUNT (VIP)

Stichting VIP, Volwassen InformatiePunt is in juli 2020 opgericht door een viertal hulpverleners, die vanuit hun werkveld binnen Helmond, ervaren hebben dat er binnen de gemeente veel armoede en eenzaamheid is in combinatie met andere complexe problematiek op meerdere leefgebieden.
De intentie van Stichting VIP was hulp bieden aan volwassenen vanaf 27 jaar uit Helmond die met name complexe problemen ervaren op allerlei leefgebieden, wonen, financiën/inkomen, dagbesteding/werk, schulden, praktisch functioneren, ontbreken van een sociaal en steunend netwerk, psychische en verslavingsproblemen. Ze kunnen eenzaamheid ervaren en er is vaak sprake van armoede. De drempel om hulp te zoeken binnen de reguliere zorg is vaak erg hoog. Stichting VIP is daarentegen erg laagdrempelig, doordat we meteen kunnen starten met het bieden van hulp.
Stichting VIP richt zich op vaardigheden aanleren, inzicht geven, oefenen en voordoen. Samen de
problemen aanpakken met als doel in een kort tijdsbestek te ondersteunen bij alle vragen en persoonlijke problemen, opdat de hulpvrager zo veel mogelijk zelfstandig weer verder kan in de maatschappij.
Bij de uitvoering van de hulp wordt nauw samengewerkt met collega-instellingen zoals het Veiligheidshuis,
Jeugdbescherming, geestelijke gezondheids- en verslavingszorg, schuldhulpverlening, UWV, Senzer,
woningbouwverenigingen e.d.

HET ONTSTAAN VAN BEBIZZY

BeBizzy Helmond is in 2020 ontstaan vanuit de behoefte aan een laagdrempelige inloop, een tijdsbesteding voor kwetsbare volwassenen met een grote afstand tot de maatschappij en arbeidsmarkt. Deze doelgroep valt tussen wal en schip. Zij vinden geen aansluiting bij de actuele voorzieningen. Veel mensen uit deze doelgroep zijn uitgevallen bij de reguliere arbeidsmarkt, met name door psychische problemen.
Dit blijkt uit de signalen vanuit de doelgroep zelf, de inwoners van Helmond. Deze doelgroep heeft aangegeven dat hun behoefte nog niet aangeboden wordt in het Helmondse.
BeBizzy Helmond is gevestigd in de binnenstad van Helmond en daarmee zeer toegankelijk.
De behoefte is kleinschaligheid, betrouwbaarheid, laagdrempelig, en vooral altijd welkom zijn, ongeacht de problematiek of de invulling die zij kunnen geven aan de tijdsbesteding.
Bij de deelnemers is sprake van eenzaamheid en armoede. In 2020 heeft BeBizzy tussen de 80 en 100 mensen mogen verwelkomen en is er een vaste groep deelnemers van ongeveer 30 mensen, die aanwezig zijn op de dinsdagen en donderdagen.
De behoefte aan contact, aan ONTmoeting, om zin te geven aan het leven, maakt dat BeBizzy Helmond een diversiteit aan activiteiten heeft ingezet, passend bij elke deelnemer, alles ter voorkoming en doorbreken van een sociaal isolement, bijdragend aan ieders individuele herstel.