Voorzitter bij BeBizzy

Anita van de Loo

Mijn naam is Anita van de Loo. Ik ben bijna 32 jaar werkzaam in de hulpverlening. Hierin heb ik mogen werken met verschillende doelgroepen in leeftijd en problematiek.

In 2017 ben ik, naast mijn vaste baan in de jeugdhulpverlening, begonnen met AniCoaching. AniCoaching biedt hulpverlening vanuit de WMO aan mensen in Helmond en Peelgemeenten.

Ik ben nogal ondernemend van zin, dus startte ik begin 2020 met vrijwilligster Dianne Bruno: BeBizzy Helmond. Ik wilde dat er een plek zou ontstaan waar iedereen kon komen, waar iedereen zich op zijn gemak zou voelen, waar iedereen zich fijn zou voelen.

Om het één en ander goed vorm te geven hebben we met een aantal enthousiaste mensen een stichting opgericht, Stichting VIP (Volwassen Informatie Punt). Daar is BeBizzy onderdeel van.

Het doel van BeBizzy Helmond is om een laagdrempelige ONTmoetingsplek te bieden ter bestrijding van eenzaamheid en armoede, waar iedereen mag zijn wie hij of zij is en waar iedereen een invulling kan en mag geven aan datgene waar zij zich goed bij voelen. Hierin wordt de zelfredzaamheid gestimuleerd.

Dat heeft geresulteerd in een aantal projecten binnen BeBizzy Helmond, ondersteund door vrijwilligers, waaraan vele inwoners deelnemen. Wij staan ervoor dat IEDEREEN kan meedoen, mee kan komen, en rond kan komen.

Trots op wat we al hebben bereikt!